Sản phẩm

Aptomat dòng cắt 10000A 4P

KSH63/4-80/4-100/4

Loại Aptomat MCB
Dòng cắt 10000A
Phân loại 4P
63A
80A
100A
Xóa

1.619.400 đ - 2.118.500 đ

Liên hệ mua hàng
PhonePhone

tel

MessageMessage

sms