Sản phẩm

Aptomat dòng cắt 10000A 2P

KSH63/2-80/2-100/2

Loại Aptomat MCB
Dòng cắt 10000A
Phân loại 2P
63A
80A
100A
Xóa

840.300 đ - 1.038.800 đ

Liên hệ mua hàng
PhonePhone

tel

MessageMessage

sms