Sản phẩm

Aptomat dòng cắt 10000A 3P

KSH63/3-80/3-100/3

Loại Aptomat MCB
Dòng cắt 10000A
Phân loại 3P
63A
80A
100A
Xóa

1.171.300 đ - 1.476.900 đ

Liên hệ mua hàng
PhonePhone

tel

MessageMessage

sms