o-cam-am-san

Hình ảnh: Sơ đồ tháo lắp ổ cắm âm sàn tham khảo

o-cam-am-san-1

Hình ảnh: Các bước tháo lắp ổ cắm âm sàn