Sản phẩm

Aptomat chống giật 30mA 6000A 2P

SMB65CL-63C10/2-C16/2-C20/2-C25/2-C32/2-C40/2-C50/2-C63/2

Loại Aptomat Aptomat RCBO
Dòng cắt 6000A
Điện áp 230/240V – ~
Phân loại 2P
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
Xóa

925.900 đ - 1.243.000 đ

Liên hệ mua hàng
PhonePhone

tel

MessageMessage

sms